Bezoekadres: 

Bergstraat 18 

3811 NH Amersfoort 

 

Postadres: 

Postbus 2036 

3800 CA Amersfoort 

 

Info@brouwersnotaris.nl 

T 033 4950 987 

F 033 4950 979 

KvK-nummer: 34346557

 

vinkje

   Scherpe tarieven 

 

 

vinkje

   Makkelijk bereikbaar

 

 

vinkje

   Gratis parkeren 

 

 

Lid  van:

 

KNB 

logo-KNB 

 

Business Network International 

Schermafbeelding 2014-10-29 om 22.32.13 

 

De  Ondernemersmakelaar

Makelaar

 

 

Unknown

Testament gehuwd

 

Als u geen testament maakt, geldt bij uw overlijden het wettelijk erfrecht. Dit kan ongewenst zijn of veel uitzoekwerk achteraf met zich meebrengen. Daarnaast dienen er mogelijk zaken te worden geregeld waar de wet niet automatisch in voorziet. Een testament kan ook voor belastingbesparing zorgen !

Mede afhankelijk van uw situatie, kan het van belang zijn een testament op te maken.

 

U bent gehuwd of als partner geregistreerd

De wettelijke regeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot alles verkrijgt en dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende echtgenoot, die zij pas kunnen opeisen als de langstlevende overlijdt of failliet wordt verklaard. Een testament zou om een of meer van de volgende redenen van belang kunnen zijn:

-de wettelijke regeling voorziet niet in een zogenoemde uitsluitingsclausule of privéclausule. Testamentair kan worden geregeld dat de echtgenoot van een kind nimmer aanspraak kan maken op een deel van de erfenis, door opname van genoemde clausule;

-in een testament kan worden geregeld dat het kind zijn deel niet alleen bij overlijden of faillissement van de langstlevende ouder kan opeisen, maar ook indien deze hertrouwt in gemeenschap van goederen, waardoor de kans dat het kind zijn deel uiteindelijk krijgt mogelijk kleiner wordt;

-de - bij het overlijden van de eerste ouder - niet opeisbare vorderingen van de kinderen, worden wel direct voor de successiebelasting in aanmerking genomen. Waar de langstlevende ouder zelf een ruime vrijstelling heeft, zal hij of zij vaak belasting moeten afdragen over die vorderingen van de kinderen, waarvoor maar een beperkte vrijstelling geldt. Bij testament kunnen die vorderingen van de kinderen kleiner worden gemaakt of kunnen renteclausules worden opgenomen, teneinde zo min mogelijk erfbelasting te zijn verschuldigd of de belastingdruk op te schuiven naar het moment dat beide ouders er niet meer zijn;

-er kan een voogdijregeling worden opgenomen, waarin een of meer personen worden aangewezen om voor de kinderen te zorgen als de ouders er beiden niet meer zijn en het kind nog minderjarig is;

-er kan een bewindregeling worden opgenomen, waarmee kan worden bewerkstelligd dat het kind pas de vrije beschikking over het geërfde vermogen krijgt op een latere leeftijd dan de 18-jarige. Er kan in het testament dan een bewindvoerder worden aangewezen;

-er kan een executeur worden aangewezen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap bespoedigen. Vaak is dit de langstlevende, maar er kan ook een van de kinderen of een andere persoon worden aangewezen (bijvoorbeeld voor het geval de laatste echtgenoot overlijdt). Vaak is dit de langstlevende;

-als er geen kinderen zijn, kan de situatie zich voordoen dat de eerste echtgenoot overlijdt en de andere echtgenoot als enige erfgenaam achterlaat. Als de ander dan ook overlijdt, gaat alles naar de familie van de laatste. Dit zal met name onwenselijk zijn, als de echtgenote kort na elkaar overlijden. Dit kan testamentair worden voorkomen. Mogelijk wilt u voor dat geval bepaalde personen of instellingen als erfgenamen aanwijzen.

 

Bijzondere aandacht verdienen situaties waarbij er kinderen zijn uit een eerdere relatie. De vraag rijst dan onder meer hoe de verkrijging van de (nieuwe) echtgenoot zich verhoudt tot die van de kinderen en - indien van toepassing - hoe voorkomen wordt dat de ex-partner - direct of indirect - iets uit de erfenis krijgt of het beheer over de erfenis van de kinderen krijgt. Ook moet worden stilgestaan bij de vraag hoe de omvang van de verkrijging door de kinderen van de ene ouder zich verhoudt tot de omvang van de verkrijging door de kinderen van de andere ouder. Dit is vaak maatwerk.

 

Download hier de brochure

 

btn-offerteaanvragen

zegel